Banner UBND

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Cơ quan Văn phòng » Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng

(09/05/2016)

 I. Phòng Kinh tế

1. Phạm Quốc Hưng

- Chức vụ: Trưởng phòng 

- Điện thoại: 0226.3852620

- Email: phamquochung@hanam.gov.vn

  II. Phòng Tổng hợp

1. Lê Văn Hùng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0916115511

- Email:levanhung.ub@hanam.gov.vn

III. Phòng Nông nghiệp- Tài nguyên và Môi trường

1. Trần Đăng Chiến

- Chức vụ: Trưởng phòng 

- Điện thoại: 0226.3829081

- Email: trandangchien@hanam.gov.vn

IV. Phòng Giao thông- Xây dựng

  

 V. Phòng Khoa giáo-Văn xã

 1. Đỗ Thị Phương Thảo

- Chức vụ:  Trưởng phòng

- Điện thoại: 0226.3501505

- Email: dothiphuongthao@hanam.gov.vn

VI. Phòng Nội chính

1. Nguyễn Ngọc Thế

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0226.851060

- Email: nguyenngocthe@hanam.gov.vn

VII. Phòng Ngoại vụ

1. Đoàn Văn Thọ

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0226.3854840

- Email: doanvantho@hanam.gov.vn

VIII. Ban Tiếp công dân

1. Vũ Thanh Hà

- Chức vụ: Phó Ban

- Điện thoại: 0226.3849.285

- Email: vuthanhha@hanam.gov.vn

IX. Phòng Hành chính-Tổ chức

1. Hoàng Ngọc Bích

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0226.3853164

- Email: hoangngocbich@hanam.gov.vn

X. Phòng Quản trị - Tài vụ:

1. Nguyễn Xuân Vĩnh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0226.3852611

- Email: nguyenxuanvinh@hanam.gov.vn

 

CB-TH
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer UBND
Skip to main content