Banner UBND

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online: 3725
Tổng truy cập: 0826034
 
Trang chủ » Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách
RSS Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách
(17/09/2014)
(06/06/2014)
(15/05/2013)
(26/12/2012)
Ngày 21/12/2012, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 21- CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung Chỉ thị như sau:
(25/12/2012)
Ngày 17 tháng12 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2012/NĐ-CP Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. (Mở file đính kèm để xem nội dung của Nghị định trên)
(30/11/2012)
(07/11/2012)
(31/10/2012)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bội Nội vụ qui định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (chi tiết xem tại file đính kèm)
(04/10/2012)
(02/10/2012)
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: Length cannot be less than zero. Parameter name: length
Footer UBND
Skip to main content