Thứ tư, ngày 21/11/2018
hoạt động khuyến công
Một số quy định sửa đổi, bổ sung đổi với việc triển khai thực hiện đề án nhóm, đề án điểm - 05/09/2018

Liên kết chuỗi sản xuất thủ công mỹ nghệ: Cần đầu tư thích đáng cho mẫu mã - 05/09/2018

Với kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỷ USD mỗi năm, tỷ lệ nội địa hóa cao, ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN) đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, đặc biệt là tạo thêm nhiều việc làm cho lao động khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đến nay, ngành TCMN vẫn chưa thực sự khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới cả về giá trị xuất khẩu cũng như thương hiệu.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và quá trình nỗ lực của doanh nghiệp - 05/09/2018

Năm 2017, sản phẩm Máy đầm dùi của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát là một trong số 102 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017. Việc được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia là vinh dự, tự hào của doanh nghiệp, tuy nhiên để có được kết quả này là cả một sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm.
Hoạt động khuyến công quốc gia năm 2018 Một số kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm - 05/09/2018

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, ngay từ những tháng đầu năm năm Cục Công Thương địa phương (CCTĐP) đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trong ngành dệt may - 27/07/2018

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 định hướng: Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tốc độ cao, đặc biệt là tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Theo đó, dệt may là một trong các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo của tỉnh Hà Nam để khai thác các nguồn lực và lợi thế của địa phương như nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng thuận tiện, …
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content