Thứ tư, ngày 21/11/2018
Thông tin thị trường | thông tin thị trường trong tỉnh | thông tin thị trường trong nước | thông tin thị trường trong nước quốc tế
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 tăng - 05/09/2018

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tăng 0,32% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do việc điều chỉnh giá nhiên liệu cùng với giá gia súc, gia cầm, rau xanh tăng đã tác động trực tiếp đến giá tiêu dùng trong tháng. Cụ thể trong 11 nhóm hàng hóa:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 tiếp tục tăng tưởng khá - 05/09/2018

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2018 giảm - 27/07/2018

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2018 giảm 0,31% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do việc giảm giá khám bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 15/7/2018 theo Thông tư số 15/2018/TT- BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, đồng thời trong tháng việc điều chỉnh giá nhiên liệu đã tác động trực tiếp đến giá tiêu dùng. Cụ thể trong 11 nhóm hàng hóa:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2018 tăng - 27/07/2018

Tháng 7/2018, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.770,4 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng tháng năm 2017. Lũy kế 7 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 12.239,2 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế, kinh tế tư nhân tăng 17,7%, kinh tế tập thể tăng 14,8%, kinh tế cá thể tăng 14,0%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Theo nhóm hàng, thương nghiệp đạt 10.581,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 86,5%, tăng 15,5%; lưu trú ăn uống đạt 987,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,1%, tăng 10,9%; dịch vụ đạt 657,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,4%, tăng 18,5%; dịch vụ lữ hành đạt 12,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,1%, tăng 12,8% so cùng kỳ.
Tháng 6/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16,3% so với cùng kỳ - 04/07/2018

Tháng 6/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.767,8 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng tháng năm trước, như vậy, tính từ năm 2016 đến nay tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 6 đều có sự tăng trưởng trên 200 tỷ mỗi năm (năm 2016 đạt 1.298,4 tỷ đồng, năm 2017 đạt 1.519,6 tỷ đồng); là năm thứ 2 tổng mức bán lẻ tháng 6 duy trì mức tăng trên 16%, do số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ tăng, quy mô lớn cùng với hình thức kinh doanh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích… đã và đang nắm bắt kịp thời thị hiếu của người tiêu dùng.
Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà Nam tháng 11 năm 2014 - 16/12/2014

Tình hình giá cả thị trường Hà Nam tháng 10 năm 2014 - 27/10/2014

Tình hình giá cả thị trường Hà Nam tháng 9 năm 2014 - 07/10/2014
Tình hình giá cả thị trường Hà Nam tháng 8 năm 2014 - 22/09/2014

Tình hình giá cả thị trường Hà Nam tháng 7 năm 2014 - 22/09/2014

Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content