Chủ nhật, ngày 20/06/2021
hoạt động khuyến công
Kết quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại 9 tháng đầu năm 2017 - 11/10/2017

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, năm 2017, Trung Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam (Trung tâm) đã dành 2.259 triệu đồng từ nguồn kinh phí quốc gia và 1.540 triệu đồng từ nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển sản xuất và đẩy mạnh hoạt động giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã triển khai nhiệm vụ đạt được kết quả như sau:

 Kết quả đạt được về khuyến công:

Thực hiện Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2017, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và nghiệm thu 05 đề án khuyến công quốc gia, hỗ trợ 950 triệu đồng cho 05 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gồm: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thu Hà (thị trấn kiện Khê, huyện Thanh Liêm), Công ty Cổ phần nồi hơi Bách Khoa (Cụm công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý), Hộ kinh doanh Vũ Thị Mơ (Cụm công nghiệp Biên Hòa, huyện Kim Bảng), Công ty TNHH Kim Long (Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên), Công ty TNHH Dũng Chung (xã Tiêu Động, huyện Bình Lục). Bên cạnh nguồn lực trung ương, tại địa phương, Trung tâm đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hỗ trợ 600 triệu đồng (theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 7/9/2017) để hỗ trợ 03 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu và sản xuất giầy da gồm: Công ty Cổ phần may và thương mại Ngân Hà (xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm), Công ty TNHH dệt may Nga Thành (xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân), Cơ sở sản xuất cộng đồng HT (xã Duy Hải, huyện Duy Tiên).

Bên cạnh việc hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho các cơ sở CNNT, Trung tâm còn tích cực triển khai các hoạt động khác như phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển rượu Vọc, tổ chức lớp tập huấn phổ biến chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu; tổ chức hội nghị bình xét các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh năm 2017 (Có 06 sản phẩm được công nhận); xây dựng dự toán và kế hoạch tổ chức Hội nghị tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh năm 2017.

Kết quả đạt được về xúc tiến thương mại:

Năm 2017, Trung tâm đã huy động 1,433 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương và địa phương cho hoạt động tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Đồng Bằng sông Hồng Hà Nam 2017. Xác đình đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, chiêu thương tại 9 tỉnh thành lân cận (Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phú, Hà Nội, Hưng yên); vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Hội chợ dự kiến diễn ra trong 7 ngày từ 30/10 – 5/11/2017.

Trung tâm đã hỗ trợ cho 40 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Các hội chợ, triển lãm đã tham gia gồm Lễ hội Tịch Điền (Đọi Sơn – Hà Nam), Hội chợ Hùng Vương 2017, Hội chợ thương mại đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình 2017, Hội chợ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên 2017…Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức khóa đào tạo tập huấn về kỹ năng kinh doanh và tổ chức mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Nam và tiếp tục duy trì, phát triển trang tin thương mại điện tử; tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Nam, của các doanh nghiệp, làng nghề đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

 

                                           

       (Ảnh: Đoàn công tác của Sở Công Thương nghiệm thu máy cắt định hình CNC

   tại xưởng Công ty Cổ phần nồi hơi Bách Khoa, CCN Kim Bình, thành phố Phủ Lý)

Đánh giá chung

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2017, hoạt động khuyến công và xúc tiến tiến thương mại Hà Nam đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 – 2020. Các mục tiêu, kế hoạch đã được cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Nội dung hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại cụ thể, rõ ràng phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng. Chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại đã bước đầu hỗ trợ khuyến khích các cơ sở CNNT thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiệu thụ, giúp tăng doanh thu. Ông Bùi Mạnh Hà – Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: “Trong 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã hoàn thành 2/3 khối lượng công việc được giao, trong đó tập trung hoàn thành các đề án về hỗ trợ ứng dụng máy móc và tổ chức khóa tập huấn, tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh…, tháng 10 năm 2017 chỉ dành thời gian cho tổ chức hội chợ cấp quốc gia. Do đó, các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc đã được nghiệm thu, kết thúc sớm so với kế hoạch. Quy mô, chất lượng các đề án khuyến công được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển sản xuất kinh doanh của các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Công tác xúc tiến thương mại đã góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh nhà đến các tỉnh khác trong cả nước”. Tuy nhiện, trong quá trình phối hợp với các cơ sở CNNT, vẫn còn có cơ sở công nghiệp nông thôn chậm đầu tư máy móc, thiết bị vì thiếu vốn nên thời gian đầu tư kéo dài, trung tâm phải thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, quyết tâm cao mới hoàn thành sớm các đề án.

Có được những kết quả trên là do Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Trung tâm luôn bám sát các quy định hiện hành của nhà nước về khuyến công và xúc tiến thương mại, chủ động hướng dẫn cơ sở CNNT, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoan thành các đề án đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích theo quy định hiện hành.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2017

Để hoàn thành chương trình công tác năm, trong 03 tháng cuối năm 2017, Trung tâm xác định tập trung thực hiện công tác tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Đồng Bằng sông Hồng Hà Nam 2017, coi đây là nhiệm vụ chính, trọng tâm nhằm quảng bá thành tựu, hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng của tỉnh nhà, các cơ sở CNNT với quan khách trong và ngoài tỉnh; tổ chức các Phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi”; tổ chức Hội nghị tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi năm 2017 và thanh quyết toán các đề án. 

 

SCT - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam
Tin, bài mới hơn
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm - 27/06/2018
Những điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia - 27/06/2018
Nhiều điểm mới trong Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công - 27/06/2018
Triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019 - 27/06/2018
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công - 13/04/2018
Phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường - 13/04/2018
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm - 09/04/2018
Khắc phục tồn tại trong xử lý nước thải ở các cụm công nghiệp - 02/04/2018
Hỗ trợ máy trải vải tự động trong sản xuất hàng may mặc - 28/11/2017
Hà Nam đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất - 30/03/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content