Thứ hai, ngày 30/11/2020
Giới thiệu » Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức - 30/03/2018

 1.3. Bộ máy tổ chức

2.3.1. Giám đốc Trung tâm

- Ông: Nguyễn Liên Hồng

- ĐT: 0917.24.99.77

- Email: nguyenlienhong@gmail.com

 

2.3.2. Phó Giám đốc Trung tâm

- Bà : Phạm Thị Hạnh

- ĐT: 0983.854.157

- Email: phamhanhkc@gmail.com

 

2.3.3. Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp

- Bà: Vũ Thị Thúy Loan

- ĐT: 0915.144.611

- Email:

 

2.3.4.  Phòng Hành chính- Tổng hợp

- Bà: Dương Thị Lan

- ĐT: 0978.287.232

- Email:

 

2.3.5.  Phòng Hành chính- Tổng hợp

- Bà: Ngô Thị Bích Ngọc

- ĐT: 0168.640.168

- Email:

 

2.3.6. Trưởng phòng Nghiệp vụ

- Bà: Nguyễn Thị Nga

- ĐT: 0987.883.168

- Email: vannga1301@gmail.com

 

2.3.7.  Phòng Nghiệp vụ

- Bà: Phạm Thị Thu Hường

- ĐT: 0931.776.980

- Email: phamthithuhuong980@gmail.com

 

2.3.8. Phòng Nghiệp vụ

- Ông: Hoàng Trọng Dũng

- ĐT: 0916.362.112

- Email: hoangtrongdung2610@gmail.com

 

2.3.9. Phòng Nghiệp vụ

- Ông: Nguyễn Hùng Mạnh

- ĐT: 0982.325.809

- Email:

 

2.3.10. Phòng Nghiệp vụ

- Ông: Lương Thanh Lâm

- ĐT: 0913.926.866

- Email: thanhlam20788@gmail.com

 

2.3.11. Phòng Nghiệp vụ

-Ông: Phạm Văn Tiến

- ĐT: 0967.650.411

- Email:

 

 

 

Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content