Chủ nhật, ngày 20/06/2021
Hoạt động công thương | công thương trung ương | công thương địa phương
Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Nam quý I/2018 tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2017. - 02/04/2018

          Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Nam quý I/2018 tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2017, trong đó, ngành khai khoáng tăng 1,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,0%, đóng góp 10,6 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 4,2% đóng góp 0,2 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,0%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2018 tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2017, trong đó, ngành khai khoáng tăng 1,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,0%, đóng góp 10,6 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 4,2% đóng góp 0,2 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,0%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I có mức sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm 2017: Thiết bị điện, điện tử tăng 26,1%; xe gắn máy tăng 18,8%; gạch ngói các loại tăng 16,6%; quần áo may sẵn tăng 14,8%...

 

Tin, bài mới hơn
Những khó khăn và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam - 19/07/2018
Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa - 19/07/2018
6 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước - 04/07/2018
Công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tăng trưởng cao - 27/06/2018
Hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN tuyển dụng lao động - 27/06/2018
Thu hút đầu tư vào KCN hỗ trợ Đồng Văn III - 27/06/2018
Nâng cấp lưới điện phục vụ doanh nghiệp trong khu công nghiệp - 27/06/2018
Triển khai kế hoạch giám sát hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - 27/06/2018
Nhiều điểm mới trong công tác quản lý an toàn thực phẩm - 12/04/2018
Hỗ trợ áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào trong dây chuyền sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề. - 02/04/2018
Các tin, bài khác
Mời tham dự khoá đào tạo" Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh quốc tế" - 16/12/2013
Mời tham dự “Hội thảo Quốc tế về Công nghiệp sáng tạo 2013” - 16/12/2013
Mời tham gia lớp tập huấn tìm hiểu các thông tin về thị trường Australia và Chile - 16/12/2013
Mời tham gia chương trình Hội thảo “Tiếp cận thị trường - Giao thương với các nhà nhập khẩu của Hàn Quốc” tại Hà Nội. - 16/12/2013
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content