Thứ bảy, ngày 19/09/2020
hoạt động khuyến công
Phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường - 13/04/2018

Những năm qua, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp to lớn của ngành công nghiệp, đến nay ngành Công nghiệp Hà Nam đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng với số lượng doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động ngày càng tăng, loại hình doanh nghiệp cũng đa dạng.

              Cùng với đó tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp như: Công nghiệp dệt may, da giầy; khai thác chế biến khoáng sản; vật liệu xây dựng; dây dẫn điện, linh kiện điện tử; chế biến nông, lâm sản và thực phẩm; thức ăn chăn nuôi; sản xuất bánh kẹo, bia-nước giải khát; hàng tiểu thủ công nghiệp,... Sự phát triển cả về quy mô số lượng và chất lượng của hệ thống doanh nghiệp đã tạo cho nền kinh tế Hà Nam có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

          Nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn như: Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn, Công ty dây dẫn SuMi; Công ty sữa Hà Lan, Công ty Number One,… đã chú trọng đầu tư để nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu. Trong nội bộ ngành Công nghiệp cũng có những bước phát triển tích cực khi tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo thường chiếm tỷ lệ ngày càng cao và duy trì tốc độ tăng trưởng qua các năm, trong khi công nghiệp khai khoáng lĩnh vực phát triển dựa nhiều vào tài nguyên đã được chú trọng khai thác một cách hợp lý. Tính đến hết năm 2017, tại các khu công nghiệp (KCN) có 288 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 172 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.207,45 triệu USD và 116 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 16.481,95 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 56.471 lao động. Ngoài ra, các cụm công nghiệp ( CCN) trên địa bàn tỉnh cũng đóng một phần hết sức quan trọng vào sự phát triển chung của công nghiệp toàn tỉnh, tính đến hết năm 2017, các cụm công nghiệp đã thu hút được 182 dự án, trong đó 161 dự án đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho 11.000 lao động. Như vậy, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 470 dự án đầu tư và giải quyết việc làm cho 67.471 lao động.

          Đến nay các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phát triển khá với 2.591 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động tăng gấp 1,59 lần so với năm 2010 đưa giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 78.613,9 tỷ đồng (giá SS 2010), tăng gấp 4,56 lần so với năm 2010.  Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc  bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nên đã từng bước đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ đưa công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, sử dụng nguyên liệu thay thế ít phát sinh chất thải, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất...Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các KCN, CCN, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã có những tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh như vấn đề về chất thải, nước thải, khí thải,... xuất hiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm cho môi trường sinh thái bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng. Đứng trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ở ngoài các khu, cụm công nghiệp. Từ các hoạt động trên đã tác động tích cực đến doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ những lợi ích đó nên một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất sạch hơn gắn với bảo vệ môi trường, có những doanh nghiệp đã xây dựng Đề án bảo vệ môi trường được các cơ quan chức năng phê duyệt, các dự án đầu tư mới khi đầu tư vào tỉnh  đều cam kết thực hiện đầy đủ về bảo vệ môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động

          Để quá trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật cần tập trung vào một số giải pháp sau:

          Thứ nhất, Để phát triển công nghiệp, TTCN gắn với bảo vệ môi trường cần phải gắn kết các hoạt động về bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ nhân dân với các chương trình phát triển kinh tế, ngăn chặn ô nhiễm môi trường là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn các dự án đầu tư, nói không với dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, chú trọng các dự án sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường. Trong quá trình thẩm định cấp phép đầu tư mới, các cơ quan quản lý Nhà nước cần chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dây chuyền công nghệ tránh nhập phải các máy móc, thiết bị công nghệ đã lạc hậu gây lãng phí về tài chính và tác động xấu đến môi trường.

          Thứ hai, Xử phạt nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải và phải đạt tiêu chuẩn cho phép, đối với các doanh nghiệp có khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép phải có hệ thống xử lý đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

          Thứ ba, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý các doanh nghiệp không thực hiện theo đúng cam kết về bảo vệ môi trường như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          Thứ tư, Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch để từng bước đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ đưa công nghệ mới vào sản xuất và có các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp trong việc vay vốn để đầu tư đổi mới công nghệ.

          Thứ năm, Các cơ quan truyền thông như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh dành thời lượng phát sóng và đăng tải bài viết chuyên đề nhằm tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức hơn nữa trong hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ môi trường./.

Tin, bài mới hơn
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP - 19/07/2018
Kết quả và một số tồn tại trong thực hiện xử lý cụm công nghiệp - 19/07/2018
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG – XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG - 18/07/2018
Tích cực triển khai các hoạt động khuyến công - 18/07/2018
Hướng đi mới của hoạt động khuyến công quốc gia - 28/06/2018
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm - 27/06/2018
Những điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia - 27/06/2018
Nhiều điểm mới trong Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công - 27/06/2018
Triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019 - 27/06/2018
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công - 13/04/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content