Thứ bảy, ngày 19/09/2020
hoạt động khuyến công
Những điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia - 27/06/2018

Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. So với Thông tư số 36/2013/TT-BCT, dự thảo Thông tư lần này có một số điểm đổi mới quan trọng.

                     Dự thảo quy định cụ thể hơn khái niệm về đề án KCQG điểm; bổ sung khái niệm đề án KCQG theo nhóm, đề án có đối tượng thụ hưởng cụ thể và nhiệm vụ KCQG thường xuyên; đồng thời hướng dẫn cách thức triển khai các dạng đề án, trong đó trọng tâm là đề án KCQG điểm và đề án KCQG theo nhóm phù hợp với luật ngân sách nhà nước, các văn bản về khuyến công và các quy định có liên quan khác; tạo điều kiện của các  địa phương, đơn vị tập trung trong xây dựng kế hoạch theo hướng có trọng tâm trọng điểm và chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt kinh phí KCQG hàng năm.

            Nguyên tắc lập đề án KCQG được bổ sung nội dung “phù hợp với các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ’’; đồng thời điều chỉnh các nguyên tắc đúng với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật quy hoạch, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật….

            Nhằm tạo sự minh bạch trong xét chọn các đề án nhiệm vụ, dự thảo dã hình thành tiêu chí xét chọn và phương thức ưu tiên xét chọn các đề án, nhiệm vụ. Theo đó, tiêu chí xét chọn là các đề án, nhiệm vụ phải phù hợp với các nguyên tắc đã quy định; các nội dung hoạt động khuyến công phải có tác động lan tỏa; khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, từng địa phương; dự toán kinh phí hỗ trợ từ 100 triệu đồng trở lên; đơn vị thực hiện đề án không vi phạm hợp đồng KCQG trong 2 năm gần nhất.

            Để phù hợp với thực tế nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng, Dự thảo cũng quy định lại hồ sơ, thời gian và cách thức thẩm định cấp cơ sở và thẩm định cấp Bộ các đề án nhiệm vụ KCQG, bổ sung nội dung của đề án KCQG điểm. Theo đó, các địa phương, đơn vị gửi Biểu đăng ký các đề án nhiệm vụ về Bộ Công Thương qua Cục CTĐP để rà soát, lựa chọn theo danh mục đăng ký; tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách nhà nước trình Bộ Công Thương xem xét, gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định. Hồ sơ đề án nhu đã đăng ký được điều chỉnh thời gian gửi Cục CTĐP để thẩm định cấp Bộ đến trước ngày 30 thang 9 hàng năm.

            Dự thảo cũng đưa ra hướng sửa đổi một số điều khoản về tạm ứng, thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí KCQG và chứng từ chi đối với một số nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với các quy định mới của Bộ Tài chính về trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí KCQG.

            Trong nhiệm vụ quản lý nhà nước, Dự thảo tăng cường và làm rõ hơn trách nhiệm của Sở Công Thương thẩm định cấp cơ sở, trong đó bổ sung trách nhiệm thẩm định đối với đề án KCQG điểm, đề án phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

            Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Thông tư lần này là rất cần thiết và cấp bách. Ngoài việc dữ nguyên những nội dung còn phù hợp của Thông tư hiện hành, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để nâng cao chất lượng, làm sâu sắc hơn hiệu quả tác đọng của chính sách khuyến công; xác định trách nhiệm liên tục của trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện; đơn giản hóa quy trình thực hiện các đề án, nhiệm vụ bảo đảm dễ tiếp cận, dễ thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng bảo đảm chỉnh thể thống nhất giữa Thông tư số 36/2013/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp  luật khác về khuyến công là việc cần làm ngay. Với những đổi mới cơ bản trên, cung với việc thực hiện nghiêm túc của các tổ chức, cá nhân, dự thảo Thông tư lần này được kỳ vọng sẽ khắc phục những nguyên nhân của bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện các hoạt động khuyến công của các địa phương, đơn vị trong thời gian qua, bảo đảm đúng nội dung và tinh thần của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

            Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành liên quan và các địa phương nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo. Thông tư dự kiến được ban hành trong tháng 6 trong năm 2018./.

Tin, bài mới hơn
HỖ TRỢ MÁY DỆT KHĂN HOA VĂN TRONG DÂY TRUYỀN DỆT KHĂN - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY LIÊN HỢP NISINO TRONG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY NHUỘM CAO ÁP TRONG DÂY TRUYỀN NHUỘM VẢI - 27/07/2018
Động lực cho làng nghề thủ công mỹ nghệ phát triển - 27/07/2018
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP - 19/07/2018
Kết quả và một số tồn tại trong thực hiện xử lý cụm công nghiệp - 19/07/2018
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG – XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG - 18/07/2018
Tích cực triển khai các hoạt động khuyến công - 18/07/2018
Hướng đi mới của hoạt động khuyến công quốc gia - 28/06/2018
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm - 27/06/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content