Thứ sáu, ngày 19/04/2019
hoạt động khuyến công
Hoạt động khuyến công quốc gia năm 2018 Một số kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm - 05/09/2018

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, ngay từ những tháng đầu năm năm Cục Công Thương địa phương (CCTĐP) đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ.

             Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục CTĐP đã thực hiện ký kết/giao nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện 189/211 đề án khuyến công quốc gia, với trên 102 tỷ đồng đạt 85.05% kinh phí đã giao. Ngay sau khi ký kết các hợp đồng/ giao nhiệm vụ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, các địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp với các đơn vị thụ hưởng tổ chức triển khai thực hiện đề án theo nội dung của hợp đồng, đảm bảo tiến độ đề ra. Tổng kinh phí đã giải ngân trong 6 tháng ước thực hiện trên 31 tỷ đồng, đạt 25,8% kế hoạch giao.

Đến nay, việc triển khai các đề án khuyến công quốc gia đã đạt được một số kết quả, cụ thể: Tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 400 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho hơn 800 cán bộ của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); tổ chức 12 hội thảo, hội nghị tập huấn với khoảng trên 1.000 đại biểu tham dự; hỗ trợ xây dựng 04 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ khoảng 80 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên tổ chức thành công chuỗi sự kiện gồm: Tổ chức bình chọn được 73 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh thành phố khu vực miền Trung – Tây nguyên; hỗ trợ 200 gian hàng tiêu chuẩn tham gia hội chợ triển lãm trong nước; thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến công trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam, các ấn phẩm, báo chí trong và ngoài Ngành; xuất bản Bản tin khuyến công;…

Nằm trong chủ trương đổi mới công tác xây dựng đề án, giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, năm 2018 trên cả nước có 6 đề án khuyến công quốc gia điểm được giao kinh phí để triển khai thực hiện. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai dạng đề án này nhưng đa số các địa phương, đơn vị đã bắt nhịp nhanh, kịp thời tổ chức triển khai theo tiến độ của đề án. Trong 6 tháng đầu năm, các đề án khuyến công điểm đã được triển khai tích cực, trong đó có nội dung đã và đang thực hiện nghiệm thu cơ sở như đề án điểm tại Lâm Đồng, Bình Phước, Bắc Ninh.

Nhằm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2018, trong 6 tháng cuối năm, công tác khuyến công quốc gia cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng yếu: Cục CTĐP tiến tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các tổ chức dịch vụ khuyến công đẩy mạnh triển khai các đề án, nhiệm vụ đã được phê duyệt; tổ chức các hội nghị phổ biến các quy định tại vác văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động khuyến công; tập huấn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn triển khai các đề án khuyến công quốc gia tại một số địa phương. Sở Công Thương các tỉnh thành phố cần quan tâm chỉ đạo sát sao, theo dõi, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu cơ sở và kiểm tra, giám sát các đề án khuyến công quốc gia được triển khai trên địa bàn. Các Trung tâm khuyến công, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo các định kỳ, tích cực tổ chức triển khai các đề án khuyến công quốc gia theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo tiến độ đề trình các cấp quản lý xử lý kịp thời, điều chỉnh kinh phí phù hợp theo quy định./.

Tin, bài mới hơn
Hướng đi nào cho sản phẩm công nghiệp nông thôn - 24/12/2018
Hội nghị bàn giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ - 24/12/2018
Quản lý, phát triển cụm công nghiệp hiệu quả - Thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển - 11/12/2018
Tập trung hỗ trợ đề án trọng điểm, có sức lan tỏa cao - 28/11/2018
Tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018 - 27/11/2018
Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đảm bảo kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 - 27/11/2018
Công tác khuyến công và các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế - 27/11/2018
Một số quy định sửa đổi, bổ sung đổi với việc triển khai thực hiện đề án nhóm, đề án điểm - 05/09/2018
Liên kết chuỗi sản xuất thủ công mỹ nghệ: Cần đầu tư thích đáng cho mẫu mã - 05/09/2018
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và quá trình nỗ lực của doanh nghiệp - 05/09/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content