Thứ tư, ngày 28/07/2021
Hoạt động công thương | công thương trung ương | công thương địa phương
Sản xuất Công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2018 tiếp tục phát triển cao - 26/12/2018

 Năm 2018, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao đóng góp chủ đạo vào tăng trưởng của tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực.

          Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12 ước tính tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 3,3%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,8%. Tính chung quý IV/2018, IIP ước tính tăng 14,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 5,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 14,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%.

          Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 ước tính tăng 13,0% so với năm 2017 (quý I tăng 11,1%; quý II tăng 13,2%; quý III tăng 13,4%; quý IV ước tính tăng 14,0%), là mức tăng cao so với các tỉnh trong khu vực ĐBSH. Ngành chế biến, chế tạo tăng 13,4%, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp với 12,0 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5,2%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,8%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%, làm tăng 0,1 điểm phần trăm mức tăng chung.

           Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức sản xuất trong năm 2018 tăng cao so với năm 2017: Thiết bị điện, điện tử tăng 33,7%; xe gắn máy tăng 17,5%; thức ăn chăn nuôi tăng 26,7%; dây điện các loại tăng 10,2%...

Tin, bài mới hơn
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC THÁNG 11/2020 - 17/12/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC THÁNG 10/2020 - 09/11/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC THÁNG 07/2020 - 02/11/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC THÁNG 07/2020 - 02/11/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁNG 07/2020 - 02/11/2020
BÁO CÁO CHUYÊN SÂU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG THÁNG 07/2020 - 02/11/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC THÁNG 04/2020 - 28/10/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC THÁNG 04/2020 - 28/10/2020
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁNG 04/2020 - 28/10/2020
Sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường: Xu hướng tất yếu - 02/01/2019
Các tin, bài khác
Thu hút đầu tư vào KCN hỗ trợ Đồng Văn III - 27/06/2018
Nâng cấp lưới điện phục vụ doanh nghiệp trong khu công nghiệp - 27/06/2018
Triển khai kế hoạch giám sát hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - 27/06/2018
Nhiều điểm mới trong công tác quản lý an toàn thực phẩm - 12/04/2018
Hỗ trợ áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào trong dây chuyền sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề. - 02/04/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Nam quý I/2018 tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2017. - 02/04/2018
Mời tham dự khoá đào tạo" Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh quốc tế" - 16/12/2013
Mời tham dự “Hội thảo Quốc tế về Công nghiệp sáng tạo 2013” - 16/12/2013
Mời tham gia lớp tập huấn tìm hiểu các thông tin về thị trường Australia và Chile - 16/12/2013
Mời tham gia chương trình Hội thảo “Tiếp cận thị trường - Giao thương với các nhà nhập khẩu của Hàn Quốc” tại Hà Nội. - 16/12/2013
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content