Thứ sáu, ngày 30/10/2020
hoạt động khuyến công
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - 22/05/2019

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về Khuyến công và quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) đến năm 2020, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai hiệu quả bằng việc ban hành kịp thời các văn bản quy định về khuyến công, đồng thời, xây dựng các kế hoạch khuyến công hàng năm bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình.

Giai đoạn 2014 – 2018, với tổng kinh phí 11.977 tỷ đồng khuyến công Hà Nam đã thực hiện hỗ trợ 55 đề án, trong đó KCQG hỗ trợ 19 đề án với 5.130 tỷ đồng, khuyến công địa phương (KCĐP) hỗ trợ 36 đề án với 6.847 tỷ đồng; qua đó thu hút được 13.676 tỷ đồng vốn đầu tư của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Cụ thể: Từ nguồn KCQG hỗ trợ mở 13 lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho 455 lao động tại 04 cơ sở CNNT trên địa bàn Tỉnh với tổng kinh phí 910 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gốm son mỹ nghệ với tổng kinh phí 250 triệu đồng; hỗ trợ 16 cơ sở thực hiện 13 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với số tiền hỗ trợ là 3.070 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho 01 hội chợ triển lãm hàng công nghiệp thương mại đồng bằng sông Hồng có quy mô 300 gian hàng, thu hút hơn 200 cơ sở CNNT tham gia với số tiền hỗ trợ là 960 triệu đồng, doanh thu của các cơ sở kinh doanh tại hội chợ đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian qua từ nguồn KCĐP đã hỗ trợ cho 14 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.300 triệu đồng; hỗ trợ tổ chức 03 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu với quy mô 300 gian hàng, thu hút hơn 200 cơ sở CNNT tham gia/01 hội chợ; doanh thu của các cơ sở kinh doanh tại hội chợ đạt khoảng 30 tỷ đồng/01 hội chợ; hỗ trợ cho 398 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm tại 53 hội chợ thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Ngoài ra Tỉnh còn hỗ trợ tổ chức 02 đợt bình chọn cho sản phẩm đạt cấp tỉnh, trong đó có 04 sản phẩm đạt cấp khu vực; 01 sản phẩm đạt cấp quốc gia xét; hỗ trợ tổ chức 02 đợt xét công nhận làng nghề, danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, kết quả công nhận 13 làng nghề, 01 nghệ nhân, 32 thợ giỏi nghề thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kinh doanh cho các cơ sở CNNT; hỗ trợ xây dựng, phát triển trang tin thương mại điện tử để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Tỉnh…

Hoạt động khuyến công của Tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất chung của ngành. Cụ thể, giá trị SXCN (giá so sánh 2010) năm 2018 đạt 90.261,8 tỷ đồng tăng 14,8% so 2017, tốc độ phát triển GT-SXCN bình quân giai đoạn 2014-2018 tăng 24,2%/ năm.

Trong thời gian tới, để hoạt động khuyến công đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra Sở Công Thương Hà Nam đề xuất: Quan tâm bố trí tăng nguồn kinh phí hoạt động khuyến công hàng năm, để hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển CNNT; các Bộ, ngành Trung Ương, tham mưu, đề xuất  sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, kinh phí thực hiện hoạt động khuyến công; xây dựng, sửa đổi cơ chế chính sách KCĐP kịp thời, phù hợp với các chính sách mới.

Tin, bài mới hơn
Hà Nam ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh - 22/10/2019
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content