Thứ sáu, ngày 30/10/2020
hoạt động khuyến công
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019

Để phù hợp với thực tiễn triển khai các hoạt động khuyến công, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý, tổ chức thực hiện và góp phần làm minh bạch chính sách, năm 2018 một số văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, một số quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công đã được triển khai ngay và đem lại những kết quả đáng ghi nhận.

               Năm 2018, tổng kinh phí khuyến công thực hiện của cả nước là 293,6 tỷ đồng, tăng 17,51% so với năm 2017; trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia là 118,6 tỷ đồng, chiếm 40,4%, tăng 13,68%; kinh phí khuyến công địa phương là 175 tỷ đồng, chiếm 59,6%, tăng 20,26%.

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công, đồng thời phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác mới được ban hành, năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT; thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  26/2014/TT-BCT; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT. Theo đó, một số quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công đã được triển khai ngay và đem lại những kết quả đáng ghi nhận.

Để triển khai kế hoạch kinh phí KCQG được giao, Cục CTĐP đã tích cực hướng dẫn các Sở Công Thương, các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương giao kế hoạch kinh phí KCQG làm nhiều đợt cho sát với diễn biến tình hình thực tế, nhằm hỗ trợ tối đa, kịp thời và có hiệu quả cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Kết quả, hầu hết các đề án đã giao được thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo kế hoạch, thực hiện được 261/262 đề án với kinh phí là 118.579,29 triệu đồng, đạt 98,81% so với kinh phí đã giao. Việc triển khai kế hoạch KCQG năm 2018 cũng mang lại một số kết quả đáng kể như:

Hỗ trợ 183 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất giúp tăng năng suất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng 35 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới để phổ biến, nhân rộng; hỗ trợ kinh phí thuê hơn 1.370 gian hàng cho hơn 500 lượt cơ sở CNNT tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại được tổ chức tại các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Nam Định, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang; đồng thời phối hợp với các tỉnh thành phố hỗ trợ tổ chức 03 Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cho 03 khu vực tại Nghệ An, Đồng Tháp, Phú Yên với tổng số gian hàng hỗ trợ là 640 gian hàng cho hơn 250 lượt cơ sở CNNT tham gia tại các gian hàng. Hoạt động hỗ trợ CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm CNNT; tổ chức bình chọn, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực cho 244 sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng cho 11 cụm công nghiệp trên địa bàn cả nước; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 02 cơ sở CNNT; tiếp tục duy trì xuất bản 12 số Bản tin khuyến công hàng năm, phối hợp thực hiện sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình về công nghiệp địa phương trên Đài Truyền hình Việt Nam, tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo, tạp chí,…; hỗ trợ tích cực cho 1.820 học viên là các cấp quản lý của các cơ sở CNNT nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, điều hàng các tổ nhóm sản xuất; nâng cao nhận thức và các kỹ năng áp dụng quy chuẩn trong sản xuất….

Theo báo cáo đánh giá về hoạt động khuyến công năm 2018 cho thấy, hoạt động khuyến công  đã góp phần giúp các cơ sở CNNT xác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển bền vững và dần từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; Một số địa phương đã lập được các đề án điểm theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương góp phần tạo sự liên kết, khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển CNNT đúng theo chủ trương phát triển của hoạt động khuyến công. Hoạt động khuyến công ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng đối với phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Công Thương cũng như phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP với bước đệm là một số nội dung, quy định về hoạt động khuyến công đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoạt động khuyến công cần tập trung triển khai các nội dung theo hướng có trọng tâm hiệu quả hoạt động khuyến công; chuẩn hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công tác khuyến công; triển khai tốt các đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, quản lý, sử dụng có  hiệu quả kinh phí khuyến công năm 2018, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Tin, bài mới hơn
Hà Nam ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh - 22/10/2019
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content