Thứ sáu, ngày 30/10/2020
hoạt động khuyến công
Hà Nam ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh - 22/10/2019

          Ngày 12 tháng 7 năm 2019 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ chín đã thông qua Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019

        Theo đó, các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 6 ̉của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam ̣ (trừ DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước, DNNVV thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách) được hưởng các chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ về thủ tục hành chính, hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ thông tin, tư vấn, hỗ trợ mở rộng thị trường,…Cụ thể: các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; hỗ trợ về việc hoàn thiện hồ sơ đối với các thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đăng ký chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, DNNVV trên địa bàn tỉnh được lựa chọn thực hiện đồng thời 02 thủ tục (đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký khắc con dấu) tại một nơi duy nhất là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (Bộ phận đăng ký kinh doanh). Bên cạnh đó, các DNNVV khi cử học viên tham gia các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo; được miễn chi phí khi tham gia các phiên giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức.

DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Nam được miễn phí quảng bá sản phẩm khi tham gia công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước thông qua các hoạt động truyền thông trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành được hỗ trợ tư vấn xây dựng các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá các thương hiệu sản phẩm trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; hỗ trợ miễn phí về hoàn thiện hồ sơ đối với thủ tục chứng nhận chất lượng sản phẩm của DNNVV khi tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Ngoài ra, các DNNVV trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ thông tin, tư vấn khi các thông tin sau đây được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thông tin kinh tế xã hội của tỉnh được cập nhật hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm; bản đồ tổng thể các đồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảng giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh; danh mục và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh; các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật; DNNVV được hỗ trợ miễn phí tư vấn pháp luật tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

        Riêng DNNVV có dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghệ cao có thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đầu tư sản xuất kinh doanh được hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm chi phí thuê hạ tầng, tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và phí sử dụng hạ tầng) nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng cho 01 dự án/năm, được xác định theo giá mà nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp thuê. Thờ gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng với nhà đầu tư hạ tầng. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất được thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với DNNVV. Số tiền bù giá được trừ vào tiền thuê đất mà nhà đầu tư hạ tầng phải nộp hàng năm hoặc được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh.     

        Đối với các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp: Sở kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ tư vấn hướng dẫn miến phí trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí cho DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp; hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; các cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành của tỉnh  hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

        Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó đã quy định chi tiết trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

        - Sở kế hoạch và Đầu tư giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh; căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình thực hiện các nội dung hỗ trợ DNNVV theo quy định.

        - Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV do các cơ quan đề nghị hàng năm, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

        - Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Hội, hiệp hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tập huấn phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV hoạt động trên địa bàn.

        - Cục thuế tỉnh hướng dẫn và tuyên truyền cho doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế và chấp hành các chính sách, pháp luật về thuế theo quy định; chủ trì hướng dẫn, tư vấn miễn phí các thủ tục hành chính về thuế, hướng dẫn thực hiện các thủ tục miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng ưu tiên của Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017; chủ trì tổ chức các khóa đào tạo về chính sách thuế và kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức tập huấn miễn phí về các dịch vụ thuế điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

        - Ban quản lý khu công nghiệp chủ trì hướng dẫn DNNVV có dự án đầu tư thực hiện các thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất trong các khu công nghiệp.

        - Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương cùng phối hợp cộng tác với tỉnh trong các chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phù hợp để phổ biến kịp thời các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ kinh doanh về lợi ích và sự cần thiết khi thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

        - Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định.

        - UBND các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn về chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; tổ chức khảo sát đánh giá tình hình hoạt động, nhu cầu thành lập doanh nghiệp của các hộ kinh doanh trên địa bàn và hướng dẫn tiếp cận đất đai tại các cụm công nghiệp trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn DNNVV có dự án đầu tư thực hiện các thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất trong các cụm công nghiệp thuộc địa bàn mình quản lý,…

Hi vọng rằng Nghị quyết sẽ tạo cơ chế, chính sách thuận lợi khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của tỉnh và cả nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có tiềm năng, chuyển đổi thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tạo tiền đề để các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content