Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Liêm trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi "Tìm hiểu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị".

 

Ngay khi Chỉ thị 05 được ban hành, với vai trò cơ quan thường trực, giúp việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung Chỉ thị vào thực tế đời sống, tạo sự lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. 

Phát huy kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 03 (ban hành năm 2011), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực tham mưu với BTV, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch định kỳ, chuyên đề với nội dung cụ thể, đồng bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của CBĐV, nhân dân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. 
Cùng với đó, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với thực tiễn (tổ chức tọa đàm, kể chuyện, hội diễn, nói chuyện chuyên đề…) gắn với chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu về xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ ở từng địa phương, đơn vị. 
Cấp ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp cũng tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc làm theo, nhất là giám sát việc làm theo đã đăng ký của CBĐV trong sinh hoạt chi bộ, trong công tác và rèn luyện đạo đức, lối sống. Đồng thời, lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm từng năm để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, làm theo hình thức.

Xác định thực hiện Chỉ thị 05 là yếu tố quan trọng giúp cấp ủy, TCĐ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới, Huyện ủy Thanh Liêm đã tích cực cụ thể hóa tinh thần, nội dung Chỉ thị tới CBĐV, các tầng lớp nhân dân. 
Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05, CBĐV, CCVC các cơ quan từ huyện ủy đến cấp ủy các địa phương, đơn vị gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động chọn những vấn đề khó, bức xúc, dư luận, nhân dân quan tâm để giải quyết, tăng cường đối thoại, trao đổi, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động khắc phục những tồn tại đã chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm. 
Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng những mô hình có nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể, với vấn đề cần tập trung giải quyết ở cơ sở. Chỉ đạo phát động cuộc thi: “Những tấm gương làm theo Bác”, “Tìm hiểu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”, duy trì ghi danh người tốt việc tốt trong sổ vàng..., qua đó tạo sức lan tỏa tích cực trong CBĐV, nhân dân.

Qua 3 năm triển khai thực hiện với sự tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, việc học tập, làm theo gương Bác đã dần trở thành thói quen, việc làm thường xuyên của nhiều tập thể, cá nhân, góp phần nhân lên những việc làm tốt thiết thực, ý nghĩa ở nhiều địa phương, đơn vị. 
Thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ tổ dân phố Bình Nam (Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục) tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 3.600m2 đất ruộng, tạo điều kiện để cứng hóa 2km đường trục nội đồng. Cấp ủy chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, dịch tường, ao, vườn mở rộng đường làng, hoàn thiện đường vào đình và xây dựng cổng làng trị giá gần 3 tỷ đồng. Thực hiện mở rộng gần 3km đường quanh khu vực dân cư (với kinh phí trên 800 triệu đồng), trồng hoa trên các tuyến đường (với kinh phí 167 triệu đồng) thông qua huy động nguồn lực xã hội hóa. 
Với Chi bộ Phúc Hạ 1 (Đảng bộ xã Hợp Lý, Lý Nhân) thực hiện Chỉ thị 05, chi bộ lựa chọn nội dung tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo chi hội phụ nữ duy trì thu gom rác thải, ngày 25 hằng tháng tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, vận động người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ trên 88%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,1%, an ninh thôn xóm được bảo đảm…

Với Trường THPT Lê Hoàn (Thanh Liêm), thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chú trọng giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh. 
Nhà trường đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, các phong trào thi đua, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên. Chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, năm 2018 được công nhận là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng; năm 2018 Công đoàn nhà trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. 
Điều quan trọng hơn là việc thực hiện Chỉ thị 05 đã giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ.