Mục đích của việc phát động cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo sự lan tỏa đến đông đảo người dân; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng để lựa chọn hỗ trợ tiếp tục phát triển; phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự tham gia của các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học… hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Đối tượng có thể tham gia cuộc thi là các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đăng ký dự thi có sản phẩm, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh. Mỗi tổ chức, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều sản phẩm.

Về cơ cấu giải và mức thưởng cuộc thi được vận dụng quy định, bao gồm:1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.  Những sản phẩm, dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp đạt giải sẽ được giới thiệu tham gia cuộc thi TECHFEST vùng Đồng bằng sông Hồng; được tham gia miễn phí các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức; được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019” vì sự phát triển chung. Đồng chí Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Chúng ta đã làm và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, để làm bài bản, có hệ thống cần có sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện của cơ quan nhà nước. Ý tưởng sáng tạo có tiềm năng cần được đánh thức, khơi dậy dậy để thành công.

 

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt cuộc thi.